I-kullen


Valp nr 1
Tyvärr avled 2 dagar efter födsel.


Valp nr 2 (Bromskogens Ice)
Bromskogens Ice kommer att flytta till Fögle på Åland till Alexander Jansson med på bilden är även brorsonen Neo


Valp nr 3 (Bromskogens Ivriga Evert)
Bromskogens Ivrige Evert som flyttar till Eva Elofsdotter som bor i Ed som ligger i Dalsland.


Valp nr 4 (Bromskogens Indi-Jaska)
Bromskogens Indi-Jaska som flyttar till Gotland till Nicklas Olofsson och Pia Hederstedt


Valp nr 5 (Bromskogens Ida)
Bromskogens Ida som flyttar till Hans och Pia Sikberg som bor i Lövstabruk som ligger i Norduppland


Valp nr 6 (Bromskogens Ia-Li)
Bromskogens Ia-Li som åker till Fia Ritenius och Johan Eriksson som bor i Snesslinge som ligger utanför Östhammar.